Force 0.5 G

Prava sila za zaštitu povrća iz zemljišta

FORCE® 0.5 G je kontaktni insekticid sa respiratornim djelovanjem i izvjesnim repelentnim osobinama, za suzbijanje žičara (Elateridae) u usjevima krompira, mrkve, kupusa i grčica (Melolonthinae) u usjevu kupusa.

Način djelovanja:

FORCE® 0.5 G je nesistemični insekticid, na bazi teflutrina, u obliku granula koji se primjenjuje u vrijeme sjetve/sadnje ili rasađivanja. Teflutrin je jedini piretroid koji se koristi za suzbijanje zemljišnih štetočina. FORCE® 0.5 G djeluje kontaktno i digestivno na štetočine u zemljištu. Osim toga, teflutrin u  FORCE® 0.5 G ima sposobnost da u zemljištu prelazi u gasnu fazu i stvara zaštitnu zonu oko sjemena i korijena i na taj način repelentno djeluje na insekte u zemljištu i u površinskim slojevima.

Posebne napomene:
Granule se ne smiju ostavljati na površini zemljišta. Na tretirane površine ne dozvoliti pristup domaćim životinjama, najmanje 28 dana od dana primjene.

Mogućnost miješanja:
Zbog same formulacije preparata (GR), nije predviđeno miješanje FORCE® 0.5 G sa drugim preparatima za vrijeme primjene.

Kategorija:
Dostava
Dostavu vršimo putem kurirske službe koje obavlja usluge transporta. Vrijeme dostave obično traje u vremenskom rasponu od 24 do 48 sati, ukoliko ne postoje druge prepreke o kojim ćemo naše kupce blagovremeno obavijestiti.