YaraMila 7-20-28

YaraMila NPK granulirana gnojiva koje karakterizira izrazita djelotvornost

Repromaterijal upotrijebljen u nastanku naših proizvoda visoke je kakvoće (bez teških metala), a proces proizvodnje je poseban te se granule YaraMila™ mineralnih gnojiva odmah otapaju u dodiru s vlagom iz tla. Usjevi se hranjivim elementima opskrbljuju trenutno. Brzo otapanje i oslobađanje hranjivih elemenata omogućava učinkovitu primjenu gnojiva YaraMila™ neposredno u pripremi tla za sjetvu i sadnju (kao starter) kao i za djelotvorno prihranjivanje usjeva.

YaraMila 7-20-28 Za tla s uravnoteženim odnosom hranjiva, za jesensku i proljetnu gnojidbu ratarskih i intenzivnih usjeva. Jesenska gnojidba: zaoravanje i osnovna gnojidba 200-300 kg/ha uz dohranjivanje usjeva prije sjetve. Proljeće: u pripremi tla ako nije bilo jesenske gnojidbe, 300-500 kg/ha. Izvrsno uravnotežene kombinacije hranjiva za usjeve kukuruza, suncokreta, uljane repice, šećernu repu.

Kategorija:
Dostava
Dostavu vršimo putem kurirske službe koje obavlja usluge transporta. Vrijeme dostave obično traje u vremenskom rasponu od 24 do 48 sati, ukoliko ne postoje druge prepreke o kojim ćemo naše kupce blagovremeno obavijestiti.